Naar de eindspurt…

Dit is algemene info.
Deze week ontvangen jullie nog een briefje van de juf of meester met specifieke afspraken voor eigen klas.

Heropstart op 8 juni ’20

Dit weekend werd het advies, om de scholen te heropenen vanaf 2 juni 2020, door verschillende instanties goedgekeurd. Dit hebben we via de media vernomen.