Groen op de speelplaats: een schoolvoorbeeld in de Denderstreek

Vrije School Herdersem, gelegen in de vallei van de Dender, werkte een visie uit om de school groener te maken. Het resultaat is spectaculair!

Een visie werd geboren

Ouders, leerkrachten en leerlingen hadden samen een grote wens tot meer welbevinden op de speelplaats, een sfeer van eerbied voor elkaar en voor de materialen, én een hunker naar meer natuur!

De betrokkenen dachten een lange tijd na over hoe men tot actie kon komen om op een milieuvriendelijke manier de beschikbare ruimtes in te delen. Men vond het belangrijk om de kinderen kansen te geven om fantasievol en in een uitdagende omgeving te kunnen ontplooien.

Een zoektocht naar rust, natuurontdekking en een plaats voor beweging moest een meerwaarde opleveren. Het ambitieuze plan werd opgevat om alle buitenruimtes te vergroenen.

De visie werd: We dragen allemaal een groene en gezonde leefomgeving hoog in het vaandel. Samen werken we aan de toekomst van onze planeet en de leefhouding van de kinderen. We bouwen op een pedagogisch verantwoorde manier een eigen milieuzorgsysteem uit. Dit omvat een geheel van structurele maatregelen en acties waaraan gewerkt wordt om de school groener te maken.

Een fantastische samenwerking

Om tot een mooi resultaat te komen werkten de directie, de leerkrachten en de leerlingen samen met de ouders, de dienst Leefmilieu van de stad Aalst, de MOS-begeleiding Oost-Vlaanderen, de vzw Intro, tal van vrijwilligers en sponsors. Voor het grondverzet werd zelfs een bereidwillige papa gevonden. De lente van 2018 was de officiële start.

In actie!

Met man en macht werd gewerkt, gewroet, geploegd, gesjouwd, gezweet, geharkt, gezaaid, geplant…Zo ontstond een echte ‘hof’ waar buiten les kan gegeven worden. We zien heuvels, een waterpartij, begroeiing, tunnels, een klimboom, klimstammetjes, een glijbaan, een trapje van boomstammetjes, een klauterplaat, de zandbak, een hoekje voor een boekje, wandelpaadjes. Kinderen bouwen hun eigen wilgenhutten… Wekelijks zijn de ‘tuinkabouters’ aan het werk…

Goesting doet groeien

In 2018 kreeg de school er een nieuwe locatie bij: niets minder dan de Pastorie met de pastorietuin!

Een oase van groen lachte de kinderen toe. Al gauw ontpopte er zich in dit wondere kader een beukennootjespad, een ZEN-zone, een kampzone, een speelzone, een ravotzone, een groententuin, een voetbalzone, een stille ruimte…

De kinderen leren en leven doorheen de seizoenen… gewoonweg zalig! En de eerste aardappelen werden al geoogst…

Een nieuwe slogan: kom naar school in je speelkledij!

Er is één grote groene speelzone waar kinderen echt mogen ravotten en zich binnen afgesproken grenzen ‘vuil’ kunnen maken. Er is een opbergruimte voor laarzen en ze organiseren een beurtrol om alle klassen kansen te bieden voor exploratie en ontdekking, kansen tot bouwen en risico’s nemen. Het regenwater willen ze ook graag nog zichtbaar maken met kans tot spel.

Hierbij gaat een grote dank naar de MOS-ploeg van de school, die zich dagelijks blijft engageren tot het vergroenen van onze school!