Steeds meer teamwork

Onze lagere school telt 11 klassen. Elk leerjaar heeft twee groepen, behalve het eerste leerjaar.

Iedere groep heeft z’n eigen klaslokaal en klasleerkracht.
De leerkrachten van Vrije School Herdersem houden van teamwork en werken per leerjaar én per graad, zeer nauw samen. We willen met ons team steeds meer tegemoet komen aan de behoefte van brede lerarenondersteuning op de werkvloer.
In het 2de doen we aan co-teaching. Hierbij werken twee leerkrachten in één klaslokaal als gelijkwaardige partners samen, om zoveel mogelijk leerlingen de doelstellingen van een les of een lessenpakket te laten halen. We blijven dus steeds zoeken naar manieren om ons te professionaliseren en de kwaliteitsverbetering  vorm te geven.

Digi-wijs

In ieder klaslokaal is er een digitaal bord met beamer en groot scherm.
Momenteel wordt dit alles geleidelijk aan vervangen door interactieve borden.
ICT (Informatie en Communicatie Technologie) is interessant en onmisbaar geworden. De leerlingen kunnen zelfstandig oefenen en leren hun ideeën creatief vorm te geven. Ze zoeken informatie en leren deze overbrengen aan de hand van powerpointpresentaties, …
Oefeningen en opdrachten kunnen aangepast worden aan het niveau van elke leerling.
Ook mediawijsheid komt aan bod. We geven de nodige aandacht aan het veilig werken met internet en leren de leerlingen kritisch te staan ten opzichte van dit medium.
Via laptops, klascomputers en chromebooks zetten we de eerste stappen naar afstandsleren.

Zorg op maat en talentvol

We bieden zorg op maat van elk kind. Kinderen die moeilijk leren, geven we extra individuele begeleiding.
Nieuw is onze werking voor hoogbegaafde kinderen. Via aangepaste projecten gaan deze kinderen verschillende uitdagingen aan.

in de klas
schoolpoort

Schooluren

De kleuterschool en de lagere school starten en eindigen samen. Middagpauze start om 12.35 uur en eindigt om 13.45 uur.
Maandag 9.00 uur tot 15.50 uur
Dinsdag 9.00 uur tot 15.50 uur
Woensdag 8.35 uur tot 12.10 uur
Donderdag 9.00 uur tot 15.50 uur
Vrijdag 9.00 uur tot 15.50 uur

Voor- en naschoolse opvang

Alle kinderen kunnen op school opgevangen worden van 7 uur ’s ochtends tot 18 uur ’s avonds.
Er is woensdagnamiddagopvang van 12 uur tot 18 uur.
We organiseren begeleide studie voor de lagere school van 16 uur tot 17 uur.