Onze kangoeroeklas

WAAROM DEZE WERKING

Onze school werkt toe naar een meersporenbeleid. Daarin willen we ook focussen op hoe we hoogbegaafde leerlingen een plek kunnen geven binnen dit meersporenbeleid. We willen de talenten van àl onze leerlingen helpen ontwikkelen, want alle leerlingen hebben het recht om iets nieuws te leren op school; ook kinderen met een leervoorsprong.

Wij begeleiden onze leerlingen om maximaal te groeien binnen hun eigen mogelijkheden. Wanneer een kind sneller ontwikkelt en leert dan zijn leeftijdgenoten, bieden wij extra uitdaging aan. Deze uitdaging is mogelijk in verschillende vormen en stappen.

AANPAK

Het meersporenbeleid start al van in de klas. De eerste stap binnen onze meerbegaafdenwerking is de differentiatie in de eigen klas. De kinderen krijgen verbredings-en/of verdiepingstaken waardoor ze uitgedaagd worden op hun niveau.

Om te mogen instappen in de kangoeroeklas stellen wij de volgende voorwaarden:

De leerlingen moeten voor de LVS-toetsen voor spelling en wiskunde rond de 95% scoren. Voor de wiskunde olympiade moeten ze ook boven de 80% scoren. De leerling moet beschikken over een kritische werkhouding, motivatie en moet zelfstandig aan de slag kunnen gaan.

Deze indicatoren vormen een leidraad om de kinderen extra uitdaging te bieden. De eindbeslissing voor welke leerling dit nodig is ligt bij de klasleerkracht, zoco en zorgteam

WERKING

De leerlingen die in aanmerking komen gaan 1x per week naar de kangoeroeklas gedurende 2 lestijden. Ze werken aan gevarieerde opdrachten die buiten het leerstofpakket vallen. Het doel is tweedelig. Enerzijds proberen we te werken aan werkhouding en zelfstandigheid. Anderzijds willen we onze leerlingen cognitief verder uitdagen.

Er wordt vaak projectmatig gewerkt, gericht op het aanbrengen van denkstrategieën en samenwerking.

De projecten variëren per schooljaar. Er wordt ingezet op de planning, interesse en wetenschap.

Er wordt een bepaald engagement van onze leerlingen verwacht. Ze moeten de les die ze gemist hebben tijdens de kangoeroe- uren inhalen.

AANGEPAST TRAJECT

Soms bouwen kinderen zo’n grote ontwikkelingsvoorsprong op, dat we kijken naar een alternatief traject: klassen combineren, kinderen laten versnellen tussen verschillende leerjaren,…. Dit bieden we aan omdat we de leerlingen willen blijven uitdagen, motiveren en schoolmoeheid voorkomen.

 

We doen alles in stapjes om iedereen -vooral het kind- te laten wennen aan de nieuwe situatie. Om het kind goed te laten groeien, gaan we het niet ineens “verplanten”, maar in verschillende fases “verpotten”.

Mogelijk traject:  

  • Een leerling volgt wiskunde in de volgende klas.  
  • Wanneer dat vlot verloopt, kan de leerling ook spelling in de volgende klas volgen en eventueel taal.  
  • Wanneer blijkt dat de leerling zich beter voelt in de volgende klas en graag de sprong maakt, kan hij/zij naar de volgende klas gaan.  

Het is ook mogelijk dat de leerling in beide klassen een traject blijft volgen,

Neem hier een kijkje naar enkele projecten.