Drie unieke locaties

Pastorie
Pastorie – buitenles
hoofdschool – keuken
kleuters – speelplaats oudste kleuters
Pastorie – klaslokaal
Pastorie – leeshoek
hoofdschool – kleuterklas
hoofdschool – speelplaats lager
hoofdschool – speelplaats
hoofdschool – klaslokaal
Pastorie – ons huisdier
Pastorie – de tuin
hoofdschool – kleuterklas
Pastorie –  de tuin
Pastorie – klaslokaal
Pastorie –  klaslokaal
Tuin Huis 69
Pastorie – buitenactiviteit
hoofdschool – refter jongste kleuters
hoofdschool – speelplaats oudste kleuters
Pastorie
Pastorie – terras
hoofdschool – klaslokaal
hoofdschool – speelplaats lager
hoofdschool – slaapklasje
hoofdschool – schoolbibliotheek
Kleuters – speelplaats jongste kleuters