Hier kan je alle recente updates terugvinden rond COVID-19

Update 11/01/2021

Beste ouders,

Meer info over de laatste veranderingen lees je hier.

 

Update 14/11/2021

Beste iedereen,

Exact een maand geleden ontvingen jullie van de school een brief met onze richtlijnen en aanpak.

Corona heeft tussentijds een weg gevonden om onze school, onze gezinnen, onze nevenactiviteiten binnen te sluipen. Er lijkt nauwelijks houden aan … .

Zit je met vragen of wil je weten wat de huidige richtlijnen zijn?

Meer info lees je hier.

 

Update 14/10/2021

Beste ouders,

Langs deze weg willen we jullie informeren hoe we corona in onze school aanpakken. Na slechts 1 schoolmaand hadden we niet gedacht dat corona de speelplaats zou halen na slechts 2 weken versoepeling.

meer info lees je hier.

Update 01/10/2021

Beste ouders

Zoals jullie al vernomen hebben is er sinds 1 oktober geen mondmaskerplicht meer. Na overleg met de preventieadviseur verkiezen we het dragen van een mondmasker aan de schoolpoort en binnen de schoolmuren zodat we de veiligheid kunnen blijven garanderen. Zo hopen we de school virus vrij te houden.

 

Update 01/09/2021

Beste ouders

Bij de start van het nieuwe schooljaar horen ook nieuwe regels. Dit wordt steeds nauw opgevolgd in samenspraak met de preventieadviseur. Ook dit jaar zullen jullie op deze pagina de laatste updates lezen. We kunnen jullie niet genoeg bedanken voor de samenwerking en jullie begrip hiervoor.

 • Ouders worden nog steeds niet toegelaten op de speelplaats. Gelieve de afhaalpunten te respecteren.
 • We blijven in de schoolomgeving een mondmasker dragen en respecteren de afstand.
 • Enkel bij afspraak is het mogelijk de speelplaats te betreden.

 

Update 13/05/2021

Beste ouders

Hoe we volgende week opstarten met het lerarenkorps is op dit ogenblik nog niet duidelijk. 

Op zaterdag wordt in overleg met het team, de voorzitter van de campusraad, de coördinerend directeur, de afgevaardigde van de Raad van Bestuur en de preventieadviseur beslist. 

Dit overleg heeft ook plaatsgevonden voor de sluiting van de school omwille van het personeelstekort vorige dinsdag en woensdag.

U wordt in de loop van zaterdagavond op de hoogte gebracht via mail.

Update corona: er zijn geen nieuwe meldingen van positief geteste leerlingen/personeel meer binnengekomen sinds dinsdag. 

Duimen dat het zo blijft…

 

Hopend u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

 

Update 11/05/2021

Beste ouders

We hadden u graag over het volgende geïnformeerd.

We volgen de instructies van het CLB na melding van positief geteste leerlingen heel nauwkeurig op.

Vandaag kregen we te horen dat de leerlingen van het derde leerjaar A t.e.m. 20 mei in quarantaine moeten nadat een leerling positief testte op covid.

De kleuters van de beertjesklas hebben een laag risico contact gehad met een besmette kleuter.

De 3 leerkrachten in quarantaine en verschillende leerkrachten met eigen kinderen in het 3de leerjaar A zullen net als vandaag ook morgen afwezig zijn.

Klassen mogen niet samen zitten.

Dit betekent voor de school dat we ook morgen met een personeelstekort te kampen hebben.

De school blijft op woensdag 12 mei 2021 dicht. 

Deze beslissing werd genomen in overleg met verschillende instanties.

We weten dat dit geen eenvoudige tijd is voor u als ouder(s) maar blijven hopen op uw steun en begrip.

Met vriendelijke groeten,

 

Update 10/05/2021

Beste ouders

U volgde vast de ontwikkelingen op de voet rond de covid-uitbraak in klas 3B.

Een aantal kinderen en de klasjuffen testten positief en de klas ging vorige week in quarantaine.

Broers en zussen uit andere klassen werden als hoog-risico contacten beschouwd en bleven vorige week ook thuis.

Sommigen ervan testten positief.

Het virus kon ondertussen bij nog een paar kinderen in andere klassen toeslaan.

Vandaag zijn 5 kinderen van 3A thuis met klachten. Eén ervan testte met een sneltest positief.

Helaas moeten we tot morgen wachten voor de uitslag van de PCR-test, voor er officieel actie ondernomen wordt door het CLB.

We zijn bang dat kostbare tijd verloren gaat.

In overleg met het CLB werd afgesproken dat 3A preventief thuisblijft op dinsdag.

De hoog risico-contacten van de positief geteste leerling worden persoonlijk verwittigd.

Het is een beslissing die we preventief nemen om het virus geen extra kansen te geven.

Verschillende leerkrachten en vrijwilligers die toezicht doen, zijn momenteel thuis omwille van corona of quarantaine.

De beslissing die de school vandaag neemt, heeft gevolgen voor andere klassen:

Door het sluiten van 3A zullen morgen nog meer leerkrachten afwezig zijn door mogelijke kruisbesmettingen.

Zij hebben zelf een kind in 3A zitten.

Organisatorisch kunnen we omwille van het personeelstekort de school niet openhouden op dinsdag 11 mei.

We mogen onder deze omstandigheden nl. geen klassen samenzetten.

Wanneer de testresultaten van de HR-leerlingen binnenkomen, kunnen we naargelang het resultaat beslissen of de school woensdag open gaat of dicht blijft.

U wordt hiervan morgen in de loop van de vroege avond op de hoogte gebracht.

De kinderen van de lagere school krijgen opdrachten voor thuis mee. De klasleerkrachten zullen vanavond een mail sturen ter verduidelijking.

Kinderen die niet thuis kunnen blijven, zullen op school in de mate van het mogelijke in aparte bubbels opgevangen worden.

Kan uw kind niet thuisblijven, willen we vragen om de klasleerkracht via mail vanavond te verwittigen.

Heeft u nog vragen, contacteer de directie.

Hopend op uw steun en begrip.

Met vriendelijke groeten,

 

Update 26/03/2021

Beste ouders

Na overleg met de schooldirecteurs van Iñigo  wordt besloten dat de lagere én de kleuterschool sluit van 29 maart t.e.m. 2 april 2021.

Die beslissing nemen we met de grootste zorg voor onze leerlingen, onze personeelsleden en ook de ouders die met moeilijke omstandigheden worden geconfronteerd.

Uit solidariteit voor ouders die werken in essentiële beroepen en voor kinderen die zich in een precaire situatie bevinden, wil het lerarenkorps van de Vrije School Herdersem zich engageren om noodopvang te voorzien tijdens deze week.

Inschrijven voor de noodopvang kan via

https://forms.office.com/r/v81cmvsQc5

De kinderen zullen in de noodopvang in bubbels van 10 opgevangen worden en kunnen van verschillende klassen zijn.

Hopend op uw begrip voor deze uitzonderlijke omstandigheden.

Met vriendelijke groeten,

 

Kathleen Verhofstadt en Katrien Wijnant

Directie ad interim in opdracht van

Els Hutsebaut

directeur

 

Update 25/03/2021

Betreft: communicatie i.v.m. de week vóór de paasvakantie.

Naar aanleiding van de coronapandemie heeft het Overlegcomité beslist dat

 • alle lessen in het lager geschorst worden van maandag 29/03 tot en met vrijdag 02/04/2021.
 • de leerlingen van de lagere school geen afstandsonderwijs krijgen.
 • de kleuters naar de klas kunnen komen.

Hieronder volgen de maatregelen voor onze school: Voor het lager:

 • De lessen worden geschorst vanaf maandag 29/03 tot en met vrijdag 02/04/21.
 • Er zijn geen digitale lessen.
 • Er is NOODopvang van 7u tot 18u
 • In de noodopvang zitten kinderen in bubbels van maximum 10 leerlingen.
 • Attest ‘aanwezigheid vereist op het werk’ is noodzakelijk.
 • Elk kind moet apart vooraf ingeschreven zijn voor de noodopvang in de lagere schoolen/of aanwezigheid in de kleuterschool via volgende link:https://forms.office.com/r/v81cmvsQc5Inschrijvingen sluiten af op zondagmiddag 12 u. Voor kleuters:

Kleuters kunnen naar de klas komen, de lessen zijn voor hen niet geschorst. Er wordt beroep gedaan op de solidariteit voor de ouders om waar mogelijk hun kind thuis op te vangen.

Goed om weten:

 • Leerkrachten kunnen wel enkele taken meegeven aan de kinderen.
 • De geplande, digitale oudercontacten en overlegmomenten zullen doorgaan.
 • Tijdens de paasvakantie is de school volledig gesloten. Er is geen noodopvang.

Indien wij hieromtrent wijzigingen van hogerhand ontvangen, brengen wij u op de hoogte. Hopend op uw begrip voor bovenstaande beslissingen.

 

Update 11/02/2021

Hoe starten we op na de krokusvakantie?
Na de krokusvakantie start het onderwijs op met dezelfde veiligheidsmaatregelen, zoals die ook al golden net voor de afkoelingsweek. Concreet blijven basisonderwijs en secundair onderwijs in pandemiefase oranje.

Update 07/02/2021

Een leerling van het 5de leerjaar werd positief getest.
We hebben het volledig protocol van de overheid opgevolgd en voerden de richtlijnen van het CLB uit.
Het CLB heeft beslist wie laagrisico en wie hoogrisico is.
De ouders van de kinderen die hoogrisico zijn werden telefonisch én via mail gecontacteerd door het CLB.
Wie laagrisico is werd via mail op de hoogte gebracht door de directie en volgt de richtlijnen op van het CLB.

Organisatie van afstandsonderwijs op onze school, verloopt als volgt:

De leerkracht brengt alle ouders via mail op de hoogte.
Dagelijks kunnen de leerlingen die in quarantaine zitten, 2 webcamlessen volgen, telkens van 9.30 uur tot 10.20 uur en van 11 uur tot 11.50 uur.
Iedere leerling heeft een vsherdersem account. Via dit account loggen zij in op Teams.
De leerkracht bezorgt de leerlingen een weekplanning zodat ze voor de andere lessen via zelfstandig werk aan de slag kunnen gaan.
Er wordt een tijdstip georganiseerd voor het afhalen van de lesboeken en schriften.
Na 16 uur wordt een vragenuurtje ingelast.

-We raden de ouders aan om de voor- en naschoolse opvang en/of studie zoveel mogelijk te vermijden. (maar het mag zeker niet de bedoeling zijn om de kinderen te laten opvangen bij de grootouders)
-Om organisatorische- en veiligheidsredenen zal de studie deze week niet in het lokaal van het 5de leerjaar, maar in de refter doorgaan, op eigen vaste plaatsen. Tafels worden er dagelijks gereinigd.
-Tijdens de studie adviseren we de lln. van het 3de en het 4de leerjaar ook een mondmasker te dragen.(dit is niet verplicht, enkel een advies) De lln. van de 5de en de 6de klas hebben mondmaskerplicht.

Update 29/01/2021

MONDMASKERPLICHT 5de en 6de leerjaar – Verplicht vanaf maandag 1 februari 2021 – perstekst

Afspraken rond mondmaskerplicht leerlingen vijfde en zesde leerjaar

Verschillende scholengemeenschappen van Aalst hebben afgesproken dat hun leerlingen van het 5de en 6de leerjaar een mondmasker zullen dragen. De verplichting geldt zowel in de klas als op de speelplaats. Voor de turnles geldt een uitzondering: daar moeten de scholen andere veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

Met de veralgemening van de mondmaskerplicht gaan deze Aalsterse basisscholen iets verder dan het Vlaams Ministerie van Onderwijs dat het mondmasker op dit ogenblik alleen verplicht wanneer een leerling of leraar in isolatie of in quarantaine moet. “Die maatregel lijkt ons in de praktijk voor veel verwarring te zorgen”, stelt schepen van Onderwijs Karim Van Overmeire (N-VA). “De ene dag moet er een mondmasker worden gedragen, dan weer niet, dan weer wel. Het leek ons beter om de maatregel te veralgemenen, zodat er eenvormigheid en duidelijkheid is.”

Burgemeester Christoph D’Haese (N-VA) toont zich tevreden met de afspraak: “Het stemt mij als burgemeester tevreden dat een dergelijk initiatief in Aalst netoverschrijdend genomen wordt. Men kijkt al te vaak naar de overheid om bepaalde zaken op te leggen, maar in het bestrijden van corona dient iedereen zijn verantwoordelijkheid te nemen. Onze Aalsterse scholen doen dit met verve. Zij hebben hiervoor ook een positief advies vanuit de Veiligheidscel gekregen. Ik ben er namelijk van overtuigd dat deze afspraak zal bijdragen tot het openhouden van onze scholen.”
Jan Luyten en Jacques Zaman, directeurs bij de respectievelijke scholengroepen Oscar Romero scholen en KABORA, benadrukken de zinvolheid van deze afspraak: “Er waren al verschillende basisscholen die de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar verplichtten of sterk aanbevolen om een mondmasker te dragen. De stap naar duidelijkheid en uniformiteit is dus logisch. De verbreding van de maatregel zorgt ervoor dat er preventief gewerkt wordt om bijkomende besmettingen te vermijden.”

“Het openhouden van de scholen is één van de belangrijkste prioriteiten, ook in Aalst. Deze maatregel kan daar zeker toe bijdragen. Het dragen van een mondmasker is een klein ongemak in vergelijking met wat op het spel staat: zorgen dat zo weinig mogelijk kinderen leerachterstand oplopen”, vult Jan Ombelets (scholengemeenschap Iñigo) aan.

Ook Karine Van Langenhove (vrij basisonderwijs Denderland) en Mario Hoste (scholengroep 19 GO! Dender) vinden dit een goede afspraak. Ze gaan hun leerlingen hierbij dan ook begeleiden: “De mondmaskers zijn al zodanig ingeburgerd in de maatschappij dat de kinderen/ouders deze maatregelen begrijpen en er ook geen probleem mee hebben om een mondmasker te dragen. De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar worden door de scholen goed voorbereid op het dragen van een mondmasker. Er zal hen uitgelegd worden waarom dit gebeurt en hoe ze hun mondmasker correct kunnen dragen.”

De maatregel is een initiatief van verschillende scholengemeenschappen op het grondgebied van de stad Aalst. Er wordt een uitzondering gemaakt voor het buitengewoon onderwijs, gezien het specifieke profiel van die leerlingen. Tegelijk wordt ook in het stedelijk deeltijds kunstonderwijs de mondmaskerplicht veralgemeend. De maatregel gaat in in de week van 1 februari 2021.

Update 28/01/2021

-Vanaf maandag 01/02/2021 eten de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar in eigen klaslokaal.
-We raden de ouders aan om de voor- en naschoolse opvang en/of studie zoveel mogelijk te vermijden. (maar het mag zeker niet de bedoeling zijn om de kinderen te laten opvangen bij de grootouders)
-Tijdens de studie adviseren we de lln. van het 3de en het 4de leerjaar ook een mondmasker te dragen.(dit is niet verplicht, enkel een advies) De lln. van de 5de en de 6de klas hebben mondmaskerplicht.

Update 22/01/2021

Wie moet een mondmasker dragen op school?

Basisonderwijs (kleuter en lager)
Leerlingen uit het basisonderwijs (ook al zijn ze 12+) hoeven geen mondmasker te dragen.

-> Preventieadviseur VSH raadt toch sterk aan tot het dagelijks dragen van een (eigen) mondmasker (in de klas) voor 5 en 6, ondanks de beslissing van de overheid.

Enkel als een leerling of leraar in isolatie of in quarantaine moet, dragen alle leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs uit voorzorg een mondmasker. In het buitengewoon basisonderwijs geldt dit in de laatstejaarsgroep voor die leerlingen voor wie het mogelijk is. Concreet dragen deze leerlingen verplicht een mondmasker:

In de hele school – in de klas en op de speelplaats
Voor een periode van 14 dagen na het laatste contact met de betrokken leerling of het betrokken personeelslid
In het volledige leerjaar van de leerling of het personeelslid dat in quarantaine of isolatie moet
Ook in andere gevallen kan het CLB voorstellen dat de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs een mondmasker dragen.

Personeel draagt mondmasker als de afstand niet kan gegarandeerd worden.

Personeel moet geen mondmasker dragen:
Wanneer ze in contact komen met kleuters (kleuteronderwijs), ongeacht de afstand.
Tijdens het lesgeven vooraan in de klas, op voorwaarde dat er voldoende afstand is tussen de leraar en de leerlingen (en tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden). Maar als een leerling of leraar in isolatie of in quarantaine moet, dragen alle leraren van het vijfde en zesde leerjaar basisonderwijs uit voorzorg een mondmasker.

Ouders dragen een mondmasker bij het brengen en halen van hun kinderen en wanneer ze de school betreden.

Update 02/01/2021

Verplichte quarantaine na verblijf in rode zone.
Wat met leerlingen die terugkeren?

Het Overlegcomité van woensdag 30 december heeft de reisregels aangescherpt. Men wil immers vermijden dat reizigers besmettingen (oa. de nieuwe variant van het virus) invoeren. Hoe beter de regels worden opgevolgd, hoe beter voor de samenleving in het algemeen en dus ook voor de scholen.
Personeelsleden en leerlingen die terugkeren uit een rode zone worden beschouwd als een hoogrisicocontact. Ze moeten zich onmiddellijk na hun terugkeer uit een rode zone laten testen.

7 dagen na hun aankomst moeten ze een tweede test ondergaan. In afwachting van een negatief testresultaat van de tweede test gaan ze in quarantaine. Pas na een negatief resultaat van de tweede test stopt de quarantaine.

Tijdens deze verplichte quarantaineperiode zal onze school leerlingen of personeelsleden weigeren. Het zou een gezondheidsrisico zijn om deze leerlingen of personeelsleden tot de school toe te laten.

In de mate van het mogelijke kan men een vorm van afstandsonderwijs organiseren. Maar dit is niet verplicht.

Indien uw kind terugkeerde uit een rode zone verwachten we dat er een coronatest wordt afgenomen, het in quarantaine gaat en dat u de school maandagmorgen 4 januari op de hoogte brengt.

We hopen op uw begrip en uw medewerking.

Update 17/12/2020

Corona: geen wijzigingen tot en met 15 januari
Samen met de onderwijspartners en in overleg met de virologen heeft onderwijsminister Ben Weyts beslist dat de huidige coronamaatregelen in het onderwijs van kracht blijven tot en met vrijdag 15 januari 2021.
Concreet blijven basisonderwijs en secundair onderwijs na de kerstvakantie tot nader order in pandemiefase oranje.

Update 05/12/2020

Na contacttracing op vrijdag 4/12/2020 op onze school, werd door het CLB het volgende beslist:

Er zijn hoog risico-contacten geweest
-tussen buschauffeur (juf Brigitte) en leerlingen
-tussen personeelsleden onderling

Het CLB heeft daarom beslist dat de kinderen die meegereden hebben met het busje,
op 30/11 ; 1/12 en 2/12 in quarantaine moeten blijven.
Ook buschauffeur Wim is in quarantaine.
Bijgevolg rijdt het busje volgende week ook niet uit.
Iedereen werd hiervan persoonlijk op de hoogte gebracht.

De directie en secretariaatsmedewerker zitten eveneens in quarantaine.
Hierdoor is de school mogelijks onbereikbaar via het nummer 053/773940.
We zijn steeds bereikbaar via
directie@vsherdersem.be ; 0495 70 79 61
secretariaat@vsherdersem.be ; 0485 75 30 02

Om veiligheidsredenen willen we u met nadruk vragen uw kind thuis te houden,
indien het symptomen van covid vertoont.

Indien u vragen of bezorgdheden heeft, aarzel dan niet om contact op te nemen.

Met vriendelijke groeten

Els Hutsebaut
Directeur Vrije School Herdersem

Update 09/11/2020

Waarom is het veilig om scholen terug op te starten?

 

De maatregelen in de maatschappij zorgen ervoor dat het veilig is om de scholen terug op te starten. Uit het contactonderzoek van de CLB’s weten we dat in de gecontroleerde omgeving van scholen weinig besmettingen plaatsvinden.

 • Zo blijven de 4 beschermingsmaatregelen van kracht:
 • Zet in op handhygiëne om verspreiding via contact te vermijden.
 • Hou afstand om verspreiding via druppels te vermijden.
 • Draag een mondmasker om verspreiding via druppels en microdruppels (aerosols) te vermijden. Bescherm zo jezelf en anderen.
 • Ventileer zoveel als mogelijk om microdruppels in de omgeving te verdunnen.

De rol van onderwijs in de heropflakkering van het virus in de maatschappij is beperkt. Dit leren we vanuit epidemiologisch onderzoek van de beschikbare data. Eind augustus vertraagde de daling om daarna om te buigen tot een stijging. Deze tendens is te vroeg begonnen om aan scholen toe te schrijven. Deze eerste stijging is in de tweede helft van september gaan vertragen, om nadien door te starten.

De recente vertraging in de coronacijfers is reeds ingezet rond 20 oktober, dus voorafgaand aan de verlengde herfstvakantie. Sinds een 5-tal dagen gaat het om een daling van het aantal bevestigde gevallen.
Dit wijst erop dat onderwijs niet de motor is van de epidemie, in grote mate doordat we effectieve maatregelen nemen. Door het verlengen van de herfstvakantie zijn alle quarantaines ondertussen afgelopen. Daaraan gekoppeld hebben de maatregelen in de maatschappij het mogelijk gemaakt om de scholen te heropenen.
Blijf dus inzetten op alle maatregelen.

onderwijs.vlaanderen.be

Update 30/10/2020

Op het Overlegcomité werd beslist dat de herfstvakantie
voor alle onderwijsniveaus – uitgezonderd het hoger onderwijs – wordt verlengd tot en met zondag 15 november.
De lessen hervatten op maandag 16 november ’20.

Indien u een attest ‘sluiting corona’ nodig heeft, kan u een mail sturen naar directie@vsherdersem.be
Gelieve dan duidelijk de naam van het kind door te geven, waarvoor u het attest wil aanvragen.

Wat na de verlengde herfstvakantie?

In het basisonderwijs krijgen de leerlingen vanaf 16 november opnieuw 100 % contactonderwijs.

Update 17/10/2020

Wat als een leerling, leerkracht of personeelslid besmet is met het coronavirus?

Als een leerling, leerkracht of personeelslid besmet blijkt te zijn, moet die minimum 7 dagen in isolatie. De school moet niet meteen gesloten worden. Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding regelt de contactopsporing binnen de school en moet dus nagaan met wie de besmette leerkracht/leerling contact heeft gehad, om mogelijk daarna verdere maatregelen te nemen.

Oudercontacten op school

Vanaf 19 oktober worden alle oudercontacten online georganiseerd. Enkel essentiële medewerkers worden op school toegelaten.

Update 11/10/2020

Corona: wat als een kind in de klas positief test?  

Als een kind een positieve coronatest aflegt, krijgt de directeur hiervan melding. De schoolarts van het CLB neemt dan contact op met de school. Na overleg wordt bepaald of het om laag of hoog risico gaat. De ouders worden onmiddellijk op de hoogte gebracht, via een brief in de boekentas én via een persoonlijke mail. Zo nodig, kan dit ook telefonisch zijn. Op die manier brengen we de betrokkenen op de hoogte van welke maatregelen we zullen nemen. De huisarts beslist op welk moment het positief geteste kind kan terugkeren naar school. 

 

Update 13/9/2020

CORONA (COVID-19)

INFO VOOR LEERLINGEN-OUDERS

“ALS EEN KIND ZIEK IS, WANNEER DENK IK AAN CORONA?”

Het corona-virus is niet meer weg te denken uit ons leven. Op een half jaar tijd is ons leven drastisch veranderd, met afstand houden, extra handhygiëne, bubbels, mondmaskers en dergelijke.

Ondertussen mogen we terug naar school, soms met moeilijke regels en een beetje schrik. Want iedereen voelt zich wel eens niet lekker, heeft wel eens een hoest of een snotneus, maar hoe weet je nu of het gaat om een gewone verkoudheid of toch het corona-virus? Zeker nu de herfst en winter voor de deur staan, willen we een aantal tips aanreiken om het verschil te kunnen maken.

Corona heeft bij kinderen bijna altijd een mild verloop, waardoor het onderscheid met een gewone verkoudheid vaak moeilijk te maken is. Kinderen geven het virus wel aan elkaar door, maar minder snel aan volwassenen.

Wanneer is ziek zijn verdacht voor het corona-virus?

 1. Het kind heeft koorts. Er wordt gesproken van koorts vanaf 38°C. Indien de oorzaak van de koorts gekend is (bijvoorbeeld na een vaccinatie), hoeft het kind niet thuis te blijven/naar huis te gaan.
 2. Het kind hoest en/of het kind heeft moeite met ademhalen. Met gekende klachten (bijvoorbeeld bij een kind met astma of een andere chronische aandoening) hoeft geen rekening gehouden te worden, tenzij de klachten plots verergeren.
 3. Het kind heeft een verkoudheid EN daarnaast nog andere klachten. Met een verkoudheid bedoelen we een verstopte neus of loopneus (kleur van het snot maakt niet uit) met eventueel niezen of een kuchje. Met andere klachten bedoelen we spierpijn, ongewone vermoeidheid, keelpijn, hoofdpijn of verminderde eetlust.
 4. Het kind geeft aan dat het minder goed kan ruiken of proeven. Dit symptoom wordt niet gebruikt bij kleuters, omdat zij dit nog onvoldoende kunnen aangeven.

Wanneer een kind een of meerdere van bovenstaande symptomen heeft, is het belangrijk dat het kind thuis blijft van school en dat contact opgenomen wordt met de huisarts. Wanneer een kind deze symptomen krijgt op school, zal steeds door de school gevraagd worden om het kind te komen ophalen. Kinderen met deze symptomen blijven beter niet op school.

Wanneer mogen kinderen wel op school blijven?

 1. Het kind heeft enkel gewone verkoudheidsklachten. Hiermee bedoelen we snot in of uit de neus (verstopte neus, loopneus). De kleur van het snot speelt hierbij geen rol. Niezen kan bij een gewone verkoudheid horen. Bij een verkoudheid lopen er vaak slijmen uit de neus naar de keel. Dit kan voor een kuchje zorgen door irritatie van de keel. Dit past nog steeds binnen het beeld van een gewone verkoudheid.
 2. Het kind heeft neusloop of niest door allergie.
 3. Het kind heeft andere klachten zonder de hierboven genoemde symptomen. Keelpijn, hoofdpijn, buikpijn, diarree,… zonder koorts, hoesten of verkoudheidsklachten wijst niet op een besmetting met corona-virus.

Uiteraard kan het zijn dat een kind zich zo ziek voelt dat het toch beter thuis blijft of wordt afgehaald op school.

Het is belangrijk dat een kind dat zich niet goed voelt naar de huisarts gaat. Een huisartsbezoek betekent niet noodzakelijk een test of (lange tijd) niet naar school mogen gaan. Het is de huisarts die hierover beslist. Zeker bij jonge kinderen is dit vaak niet nodig. Wel kan het belangrijk zijn om een behandeling te starten. Er zijn immers nog veel andere ziekten naast corona.

We hopen met deze informatie wat meer duidelijkheid gebracht te hebben.

Met vriendelijke groeten,

De CLB-arts

 

Update 5/9/2020

De eerste week zit erop!

We zijn er ons van bewust dat het brengen en afhalen van je kind(eren) omwille van coronaregels niet altijd even vlot verliep. Het was deze week even zoeken om iedereen veilig in en uit de school te krijgen. We blijven bijsturen waar nodig en passen de corona info op de website regelmatig aan.

Kan de school opstarten?

In de week van 1 september mogen alle kinderen voltijdse dagen naar school (van dinsdag tot en met vrijdag, red.). De lessen starten de eerste schoolweek in code geel. Ook bij code oranje en rood, komen alle kinderen voltijds naar school.

Zijn de normale schooluren van toepassing?

Ja.

Moet mijn kind een mondmasker dragen? UPDATE

Leerlingen in het basisonderwijs moeten nooit een mondmasker dragen, ook niet als ze ouder dan twaalf jaar zijn. Kinderen die graag spontaan een mondmasker dragen in de klas, kunnen dit zeker doen.

Via welke ingang komt mijn kind ‘s ochtends naar school? UPDATE

De school is ‘s ochtends open vanaf 7.00 uur.
Ieder kind komt tussen 7.00 uur en 8.30 uur via ingang A (speelplaatsje juf Monique) naar de opvang. Iedere toegang via de Alfons De Cockstraat blijft gesloten tot 8.30 uur. Zorg er dus voor dat uw kind niet voor een gesloten hek staat!
Vanaf 8.30 uur gaat de schoolpoort A. De Cockstraat open.

-> Op woensdagen zal de schoolpoort open zijn vanaf 8 uur.

Ingang A = klein speelplaatsje (juf Monique)
Ingang B = klein kasteeltje (om naar de fietsenstalling te gaan)
Ingang C = hek   A. De Cockstraat (hoofdingang)
Ingang D = hek   A. De Cockstraat (fietsenstalling)
Ingang E = poort huis 69 (overkant)
Ingang F = pastorie

*Vanaf 7.00 uur komt uw kind binnen via ingang A. Daar zal een leerkracht aan het onthaal staan. Wie met de fiets komt, kan via ingang B de fiets in de fietsenstalling opbergen en gaat nadien eveneens via ingang A naar binnen, niet via de speelplaats.

*Vanaf 8.30 uur komen enkel nog de beertjes en de schildpadjes binnen via
ingang A. Alle andere kinderen komen binnen via ingang B of C.  Aan iedere ingang staat een leerkracht om uw kind op te vangen en naar de speelplaats te begeleiden.

Hoe wordt de opvang georganiseerd? UPDATE

‘s Ochtends komt uw kind via ingang A naar de opvang. ‘s Avonds wordt het kind ook via ingang A opgehaald. Alle andere ingangen zullen gesloten zijn vanaf 16.15 uur.

Waar kan ik mijn kind ‘s middags ophalen, indien het naar huis gaat eten?

‘s Middags worden de kinderen opgehaald via ingang A. Het kind komt nadien ook terug via ingang A.

Mijn kind blijft in de studie. Via welke uitgang verlaat het kind de school? UPDATE

De kinderen van de studie verlaten de school via uitgang A. De ouder meldt zich daar aan bij Juf Anja (= juf opvang). Juf Anja begeleidt de leerling naar de uitgang tot bij de ouder. Via uitgang A verlaten de kinderen de school. Het hek van de fietsenstalling blijft uiteraard open tot 18.00 uur.
De vastgelegde tijdstippen om je kind op te halen van 16.30 uur en 17.00 uur, vallen hier dus weg.

Waar en hoe laat haal ik na schooltijd mijn kind terug op? UPDATE

De kinderen kunnen afgehaald worden van 15.50 uur tot 16.10 uur. Vanaf dan gaan alle poorten dicht. Gelieve in alle rust en kalmte de tijd te nemen aub. Op die manier verloopt alles vlot.

*Beertjes en schildpadden verlaten de school altijd via A
*Kikkers, bevers, giraffen en poezen  : B
*Leerlingen 1ste leerjaar  : E
*Leerlingen 6de leerjaar  : D
*Leerlingen 4de leerjaar: F (ouders hebben interne afspraak met de leerkracht)
*Leerlingen 2de , 3de en 5de leerjaar  : C

Alle fietsers verlaten de school via uitgang D (fietsenstalling).
De kinderen van de begeleide rang verlaten eveneens de school via uitgang D.

Indien, om praktische reden, uw kind de school mag verlaten via een andere uitgang, gelieve dit dan schriftelijk mee te delen aan de klasleerkracht via het schoolagenda.

Hoe verloopt alles op woensdagmidddag? (UPDATE)

Woensdagmiddag zal poort C open zijn tot 12.20 uur. Na 12.20 uur komt u uw kind ophalen via ingang A, bij juf Anja. Vanaf 12.30 uur start dus de opvang.

Is er nog begeleiding met de rang, tot aan de kerk? UPDATE

Ja. Deze kinderen verlaten de school via het hek aan de fietsenstalling. Gelieve de leerkracht hiervan op de hoogte te brengen indien u wenst dat uw kind begeleid moet worden.

Moet ik een mondmasker dragen als ik mijn kind naar school breng en mijn kind ophaal?

Ja.

Rijdt het schoolbusje?

Ja. Rijdt je kind mee met het busje? Dan kan je je via de website hier aanmelden. Een eenvoudige klik op het busje…

Zijn er gekookte maaltijden? 

Gezien de huidige omstandigheden bieden wij voorlopig geen warme maaltijden, soep, broodjes en slaatjes aan. Dit wordt herbekeken tegen eind oktober.
Aangezien er opnieuw meer poetsbeurten nodig zijn, (alle sanitair moet minstens 1 x per dag gereinigd worden …) geven we hier de volledige voorkeur aan. Het onderhoudspersoneel wordt volledig ingezet om de school zo hygiënisch mogelijk te houden.
Warme maaltijd gebruiken in eigen klasbubbel is praktisch niet organiseerbaar.

Kan mijn kind ‘s middags nog een drankje nuttigen?

Ja. De kinderen kunnen een melkje drinken en water. Vanaf november hopen we ook opnieuw soep aan te bieden. Kinderen brengen eigen drankbus met water mee.

Gaan de zwemlessen door?

We zijn in overleg met het zwembad van Lebbeke. Voorlopig gaan de zwemlessen niet door.

Is er oudercontact?

Ja.
Op 3 september zal de info van iedere leerkracht van de lagere school online staan.
Op 7 september zal de info van iedere kleuterleidster online staan.
U zal dit kunnen bekijken via de besloten facebookpagina.

Hoe word ik lid van de facebookgroep?

Wanneer u op de website surft naar de klas van je kind, dan merk je dat je daar kan doorklikken naar de facebookpagina. Enkel ouders en grootouders krijgen hier toegang. De directeur beheert iedere facebookgroep.
Dit is een privé en besloten facebookgroep. De leerkrachten zullen hier enkel en alleen foto’s, filmpjes en kleine mededelingen posten. Het is niet de bedoeling om via dit medium in gesprek te gaan. Meer info hieromtrent krijgt u in de loop van september.
Binnenkort zal u als ouder online een document kunnen invullen, waarin u zelf beslist of de foto van uw kind mag gepost worden. Hier volgen we de wet op de privacy.

Kan ik de leerkracht vragen stellen? Het oudercontact is online… hoe zit dat?

U zal een bericht krijgen van de klasleerkracht, hoe hij/zij na de online-info verder met u contact zal opnemen. De manier van werken is hier eigen aan de werking van de leerkracht zelf.

Hoe kan ik de leerkracht bereiken?

Leerkrachten zijn bereikbaar via het professioneel mailadres. We respecteren de privacy van iedere leerkracht en vragen om zo weinig mogelijk via andere kanalen de leerkrachten aan te spreken. De leerkracht zal hier met alle ouders concrete afspraken maken.

Zijn er klasbubbels?

Ja. Beide parallelklassen vormen één bubbel.
Tijdens speeltijden mogen alle kinderen met elkaar spelen.
Maaltijden worden genomen in eigen bubbel.

Hoe evalueren we waar onze kinderen staan bij het begin van het schooljaar? Wordt mijn kind getest?

Naar jaarlijkse gewoonte wordt elke leerling bij het begin van het schooljaar gescreend ahv LVS -toetsen. (LeerlingVolgSysteem) Dit is niet nieuw. Op basis van deze toetsen bepaalt de leerkracht steeds de beginsituatie.

Kunnen excursies doorgaan?

Ja, maar niets is zeker. Excursies kunnen doorgaan in code geel, maar niet in oranje of rood. We volgen zelf dagelijks onze instructies op. We raden iedere ouder dus aan om dagelijks het agenda van hun kind na te kijken. Er zijn reeds veel uitstappen gepland, maar we kunnen totaal niet garanderen of ze zullen doorgaan. De activiteitenkalender zal op de website ook wekelijks aangepast en geüpdated worden. We trachten hier ook zoveel mogelijk info mee te geven.

Moet een kind in quarantaine als het terugkomt van op reis, met een rode zone?

Komt u terug uit een gebied met code oranje, dan mag uw kind gewettigd afwezig zijn. Bij terugkomst uit code rood, moet u volgens de wet een test laten afnemen en in quarantaine. Een quarantaine-attest van de huisarts bezorgt u aan de school.

Wat als een leerling ziek wordt op school?

Wanneer een kind ziek wordt, dan wordt het even in quarantaine gezet. De school heeft hier een aparte ruimte voor. De ouders worden verwittigd om het kind op te halen.

Mijn kind heeft een snotneus, moet het getest worden?

Aarzel nooit om de huisdokter te contacteren en volg zijn advies.  Iedereen neemt zijn verantwoordelijkheid.

Kan de school eventueel gesloten worden bij besmettingen?

Indien een kind/ouder besmet is, dan wordt dit door de school gemeld aan de schooldokter van het CLB. Op dat moment zetten zij alle nodige stappen. De school wordt dan op de hoogte gebracht van het te volgen protocol.

Weet men al iets meer over het Vormsel en de Eerste Communie? UPDATE

De ouders zijn via de klasleerkracht reeds op de hoogte gebracht van de 1ste communie. Dit zal doorgaan op 20 september, om 9 uur, in de Sint-Pauluskerk te Aalst.
Indien u info wenst ivm het vormsel, gelieve u te wenden tot Pastoor Kiekens. Het vormsel wordt niet door de school georganiseerd.

Kunnen traktaties voor verjaardagen doorgaan?

We kunnen traktaties voor verjaardagen toestaan, maar onder de voorwaarde dat er voorverpakte koeken of … worden meegebracht. Voorverpakt wil zeggen dat het gekocht is in de winkel.

Wordt de omnisport georganiseerd?

Voorlopig nog niet.

Als een leerling COVID oploopt op school, wordt er dan afstandsonderwijs gegeven gedurende 14 dagen dat het kind in quarantaine zit? Hoe zal de leerstof aangeboden worden?

Dat bepaalt elke school zelf. Het departement onderwijs raadt ouders aan om met de school in gesprek te gaan en steeds te vragen hoe uw kind op de hoogte kan blijven van de leerstof. Afstandsonderwijs is mogelijk, maar er kunnen ook andere mogelijkheden zijn.

Ik ben bezorgd en ik laat mijn kind nog thuis. Kan dit?

Indien u als ouder nog steeds bezorgd bent, neem dan zeker contact op met de directie voor een gesprek.
Je mag je kind niet thuishouden van school, tenzij je een gegronde reden hebt. Je kind moet in quarantaine bijvoorbeeld, is langdurig ziek en/of behoort tot een risicogroep. Wie zonder gegronde reden thuis wordt gehouden, wordt geregistreerd met een code voor problematische afwezigheden.

Update 24/8/2020

Bij inschrijving van de instappertjes werd er gecommuniceerd dat we op dinsdag 25 augustus een onthaalmoment zouden organiseren voor uw kind. Helaas kan dit niet doorgaan. Eerstdaags kan u hier vernemen hoe we onze instappertjes welkom zullen heten.
Welkom in de schildpaddenklas
Welkom in de berenklas

Update 20/8/2lbusje?020

” We starten met de volledige school voltijds op. Vanuit de overheid werkt men verschillende draaiboeken uit naargelang de fase waarin het coronavirus zich bevindt.
Er zijn verschillende kleurcodes. Wij bevinden ons momenteel in code geel. We kunnen al meegeven dat het schoolbusje zal uitrijden.
Voorlopig bieden we de eerste schoolweek geen gekookte maaltijden aan.
In de laatste week van augustus mag u hier alle info verwachten en beantwoorden we al uw vragen.”

Update 12/8/2020

“De beslissing is gevallen dat de eerste schooldag start in code “geel”.