Inschrijvingen

Voor inschrijvingen voor het schooljaar 2019-2020 wordt de regelgeving aangepast.

De info die op dit moment bekend is, vindt u op:

https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/akkoord-over-nieuw-inschrijvingsrecht

Jonge kleuters kunnen inschrijven vanaf 2,5 jaar. 

Dit zijn de instapdata:

*    1 september;
*    eerste dag na de herfstvakantie;
*    eerste dag na de kerstvakantie;
*    1 februari;
*    eerste dag na de krokusvakantie;
*    eerste dag na de paasvakantie;
*    eerste dag na Hemelvaart. 

Inschrijven kan steeds tijdens de schooluren of na afspraak op het nummer 053/773940 of via directie@vsherdersem.be  Gelieve de Kids-ID mee te brengen.