All posts by Els Hutsebaut

Mededeling zondag 15 maart 2020

Beste

Het is zondagochtend en spreek graag ‘mijn school’ even toe…

Ik doe er momenteel alles aan om met mijn lerarenkorps de nodige voorbereidingen te treffen voor de komende dagen. Tal van leerkrachten zijn reeds volop bezig met een praktische uitwerking via één of ander digitaal platform… waarvoor enorm veel dank!We zijn een sterk team en ik heb er alle vertrouwen in!

Kan u, indien mogelijk, de klasleerkracht persoonlijk  verwittigen of uw kind morgen aan- of afwezig zal zijn aub?
Gelieve deze berichtgeving te laten verlopen via het professioneel mailadres van de leerkracht.
Deze adressen zijn gemakkelijk te raadplegen op onze website, via ‘schoolinfo’ en dan doorklikken naar ‘wie is wie’. (www.vsherdersem.be)
Op die manier kunnen we reeds een kleine inschatting maken voor morgenochtend en kunnen we ons al min of meer organiseren.

Indien het binnen jouw mogelijkheden en werksituatie kan, houd je kinderen dan zéker, zoveel mogelijk thuis aub!

Ondertussen sturen heel wat ouders ook creatieve ideeën ivm noodopvang door. Je kan ze posten en delen op de FB ‘Vrije School Herdersem’.

Ikzelf ben dagelijks aanwezig en bereikbaar via verschillende kanalen en zal me voor 100 % inzetten om alles in goede banen te leiden.

Het zal niet eenvoudig worden maar met wederzijds respect en burgerzin slaan we de handen in elkaar (virtueel dan…).

Laat ons hopen dat we samen gezond mogen blijven!

Ik wens jullie allemaal veel goede moed de komende dagen en draag jullie een warm hart toe.

Zorgende groet,
Juf Els

Briefing Coronavirus

Beste

Gimme kon gisteravond de berichten niet tijdig verwerken… daardoor was de site even niet bereikbaar, waarvoor onze excuses.

Maandagochtend komen we met het lerarenkops samen.
We bekijken dan de situatie en zullen samen overleggen hoe we alles organiseren.

Iedere update ivm Corona, zal steeds gelijktijdig verspreid worden via de website van de school, FB Vrije School Herdersem, FB ouderraad én Gimme.

Lieve en zorgende groet van Juf Els

Update Coronavirus

Herdersem 13 maart 2020
Beste

De Nationale Veiligheidsraad heeft beslist om de lessen te schorsen in alle scholen om de verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken en de kwetsbare groepen te beschermen.

Wat betekent dit voor onze school?
Alle lessen worden geschorst maar we blijven de opvang verzekeren voor de leerlingen van wie ouders zelf niet in opvang kunnen voorzien of voor leerlingen die anders opgevangen worden door hun grootouders. De gezondheidsdeskundigen raden ten stelligste af om kinderen nu te laten opvangen door hun grootouders.
Hiermee bedoelen we 65+ en risicogroepen.
Wij zorgen enkel voor noodopvang en houden uiteraard ook rekening met hygiëne, afstand, ventilatie…
Deze maatregel gaat in op vrijdag 13 maart om 24 uur en duurt t.e.m. 3 april 2020. Gedurende deze periode worden er geen afwezigheden geregistreerd.

– Er wordt niet voorzien in maaltijden en leerlingenvervoer.
– De boerderijklassen voor de 1ste graad gaan niet door.
– Wanneer uw kind ziek is, wordt het niet opgevangen.

De begeleidende klassenraden zullen nagaan hoe we de gemiste leerstof bijwerken. Je krijgt daarover ten gepaste tijde de nodige informatie.

Wat kan je als ouder doen?
Blijf alert voor mogelijke symptomen bij je kind (zoals vooral koorts, maar ook hoesten, zich grieperig voelen).
Als die optreden, neem je contact op met de huisarts.

Spreek met je met je kind over het coronavirus:  https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/hoe-spreek-je-met-kinderen-over-het-coronavirus

Meer informatie?
Algemene info en veel gestelde vragen: www.info-coronavirus.be.
Heb je nog een vraag? Bel 0800 14689 of mail info-coronavirus@health.fgov.be.
Extra informatie voor ouders op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/coronavirus-voor-ouders

We krijgen ondertussen nog meer informatie via Agodi en Katholiek Onderwijs Vlaanderen. We brengen u daar verder zeker nog van op de hoogte.

Dit zijn ingrijpende maatregelen.
We vragen dat iedereen goed voor elkaar zorgt en solidair zijn verantwoordelijkheid opneemt.

Met vriendelijke groeten,

Els Hutsebaut

STEM-Olympiade

Proficiat aan Marte Van hauwermeiren!
Er hebben maar liefst 25.000 zesdeklassers deel genomen aan de olympiade. Marte was bij de 64 finalisten.
Op zaterdag 30/11/’19 trokken we met z’n allen naar Brussel, Ministerie Van Onderwijs.
Marte behaalde brons!

Gefeliciteerd!

Dankjewel!

Hartelijk dank voor het intense en meer dan geslaagde mosselweekend.
We hebben alweer getoond dat als ouders en leerkrachten de handen in mekaar slaan,
dat er dan mooie dingen kunnen gebeuren. We blikken terug op een heel gezellige 40ste editie.

Dank aan alle bezoekers!
We klokken af op 843 eters (508 zaterdag, 335 zondag).

Groeten,
Simon, voorzitter ouderraad en Juf Els

Inschrijvingen

Op 17 december 2019 is er boekenbeurs en kerstcafé,
vanaf 16:00 uur tot 22:00 uur.

Is jouw zoon/dochter geboren in 2018?
Kom dan gerust langs voor inlichtingen omtrent inschrijvingen.

Ouders van broers en zusjes
kunnen zich nu reeds aanmelden op het secretariaat!

Groeten,
Juf Els

Welkom in onze pastorie, de schooltuinen en de schoolgebouwen…

Van harte welkom op onze OPENDEUR van 6 oktober.

We brengen een bezoek aan huis 69 met de nieuwe schooltuin.
We wandelen tot aan de pastorie, waar je onze nieuwe klaslokalen én pastorietuin kan bezichtigen.
Je kan langsgaan op de tweedehandsbeurs en een kijkje nemen in de klaslokalen van het hoofdgebouw.

Tijdens een kennismakingsgesprek geven we alle inlichtingen
over de nieuwe inschrijvingen geboortejaar 2018.

Welkom!